Dane firmy

JAF POLSKA Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki

ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa

Polska

T: +48/ (61)8-144-113  l  F: +48/ (61)8-145-899  l   M: info@jaf-polska.pl

    

NIP:
PL7773060321

KRS:
0000310728

Kapitał zakładowy: PLN 6.366.500,00, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy