Elektroniczna Faktura

Kliencie!

Chcesz otrzymywać naszą fakturę drogę elektroniczną (poprzez e-mail) ?

Pobierz i wypełnij oświadczenie, a aktywujemy taką usługę dla Ciebie.


Krótka informacja dotycząca elektronicznych faktur:
- rozsyłanie eFaktur odbywa się codziennie w dwóch sesjach :
a) o godzinie 12:45 faktury wygenerowane przed 12:45,
b) o godzinie 20:00 faktury wygenerowane pomiędzy 12:45 a 20:00,Faktury wystawione po godzinie 20:00 zostaną przesłane następnego dnia w trakcie pierwszej sesji,
- korekty do faktur wysyłamy drogą tradycyjną – papierową,
- w przypadku zakupów gotówkowych z odbiorem FV na miejscu, faktura nie zostanie dodatkowo wysłana drogą elektroniczną.
W razie problemów i pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@jaf-polska.pl