20-23.06.2019 wszystkie nasze oddziały będą zamknięte.

Piątek FSC®, czyli święto każdego z nas

28 września 2018

28 września obchodzimy dzień certyfikatu FSC® – międzynarodowego świadectwa odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Czym jest FSC®?

To międzynarodowa organizacja non-profit, która wyznacza i podnosi standardy dla odpowiedzialnej oraz zrównoważonej gospodarki leśnej. Swoje wymogi opracowuje wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami – łącząc aspekty ekologiczne, społeczne oraz ekonomiczne. Dba o dobro zagrożonych gatunków zwierząt i potrzeby lokalnej ludności, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rynku.

Certyfikat FSC®

Certyfikacja chroni ekosystemy leśne, a także pomaga w walce z postępującymi zmianami klimatu. To jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe, takie jak Greenpeace i WWF. W ten sposób FSC® ułatwia konsumentom podejmowanie świadomych i etycznych decyzji zakupowych, czuwając nad bezpieczną przyszłością lasów oraz ich bezbronnych mieszkańców. Certyfikat FSC® to znak, że dany producent spełnia najwyższe standardy dbałości o środowisko ­– wspólne dobro nas wszystkich.

Piątek FSC®

Jako dumni posiadacze certyfikatu FSC® serdecznie zapraszamy na obchody Piątku FSC®. W naszej firmie zobowiązujemy się do podejmowania możliwie największych starań, aby zapobiec handlowi drewnem niewłaściwego pochodzenia. 28 września porozmawiajmy o odpowiedzialnej gospodarce leśnej oraz wielkim znaczeniu posiadania certyfikatu. Żyjmy odpowiedzialnie!

Dowiedz się więcej o FSC® na stronie www.fsc.org