Jak samemu zbudować taras


Krok 1. Przygotowanie kształtu tarasu

1. Przygotowanie

Na odpowiedniej wielkości terenu pod taras przygotować warstwę gruntu o wymiarach około 15 - 20 cm. W celu zagwarantowania odwodnienia zalecane jest położenie warstwy żwiru na grubości około 15 cm. Dla dokładnego wypoziomowania płyty betonowej należy położyć warstwę piasku grubości 5 cm.

2. Fundamenty

Krok 2. Fundament nowego tarasu

Jako stabilny fundament stosowane są płyty betonowe o wymiarach 30x30x4 cm, które wykonane są z lekkim spadkiem dla odprowadzenia wody.

Odległość między płytami betonowymi (środek płyty) powinna wynosić maksymalnie 50 cm, ażeby zapobiec uginaniu się drewna nośnego.

Krok 3. Konstrukcja dolna tarasu

3. Konstrukcja dolna

Obok położenia pływającego można dla dodatkowej stabilizacji przykręcić konstrukcję dolną tarasu kątownikami do płyt.

Krok 4. Co należy przestrzegać przed montażem

4. Przed montażem

Przed przykręceniem desek tarasowych należy je nawiercić na konstrukcji dolnej. W tym celu użyć wiertarki do wkrętów z łbem wpuszczanym, ażeby śruby z łbem wpuszczanym ( V2A) przykręcać płasko z powierzchnią desek. Mocowanie drewna na taras należy rozpocząć od strony domu. Należy zachować przynajmniej 8 mm odległość szczelin od domu.

Krok 5. Montaż tarasu

5. Montaż

Deski powinny być kładzione w odległości 5 - 10 mm. Najlepiej należy używać klocków odległościowych o takiej samej grubości. Następnie każdą deskę tarasu należy przykręcić dwoma śrubami ze stali nierdzewnej. Praktycznym środkiem pomocniczym przy montażu są ściski taśmowe. Można nimi mocno złączyć deski, a następnie łatwiej przykręcić śrubami.

Krok 6. Dwa warianty wykonania obrzeży tarasu

6. Wykonanie obrzeży tarasu

Wykonanie obrzeży tarasu może nastąpić na wiele sposobów. Można połączyć śrubowo obrzeże z deskami wykończeniowymi. Należy przy tym sfazować końcówki desek i na przecięciach polakierować. Również projekt obłożenia kamieniem jest bardzo atrakcyjny. Przy tym należy zachować odległość dylatacyjną względnie wentylacyjną przynajmniej 2 cm od desek tarasowych.


Samodzielne położenie drewnianego tarasu


Instrukcja montażowa tarasu z WPC

 

Budowa tarasu z ProFi nie jest trudna. Materiał może być przycinany i przykręcany śrubami tak jak drewno. Niezależnie od tego, czy zdecydowali się Państwo na klasyczny projekt czy całkiem nowy wariant projektu, to dla uzyskania perfekcyjnego wyglądu powinni Państwo dokładnie przestrzegać instrukcji montażowej.

 

Nie zapomnieć o szczelinach dylatacyjnych!

Przy projektowaniu tarasu należy uwzględnić to, że deski tarasowe z materiału kompozytowego przy wahaniach temperatury ulegają rozszerzeniu a następnie ponownie się kurczą. W przeciwnym razie mogą nastąpić uszkodzenia tarasu.

 

Wartość wskaźnikowa: Jeżeli budują Państwo taras w Europie w czasie wiosny lub lata (tzn. w temperaturach powyżej 10 stopni Celsjusza), to między deskami o standardowej długości (tzn. 3 m i dłuższe) należy zachować 6 mm szeroką szczelinę dylatacyjna.

  • W tym celu najprościej można użyć klipsów T UPM ProFi, jako elementów zachowujących odległość pomiędzy deskami.
  • Zostawić szczelinę dylatacyjną z obu końców każdej deski tarasowej, każdego pokrycia i każdego elementu podłogi.
  • Między krótszymi deskami wystarczające są węższe szczeliny dylatacyjne. Dalsze wskazówki odnośnie rozszerzalności cieplnej są zamieszczone w technicznej karcie informacyjnej do UPM ProFi Deck.

1. Stabilna konstrukcja dolna

Schritt 1 der Terrassengestaltung mit WPC: Stabile Unterkonstruktion

Do wykonania konstrukcji dolnej dla ProFi Deck polecamy jedną z dwóch możliwości:

 

Zamontować elementy podłogi z UPM ProFi (40 mm x 60 mm) na mocnym, równym podłożu z dobrym drenażem, jak np. beton lub żwir lub wykonać nośną konstrukcję dolną ze stabilnych listew drewnianych (np. 45 mm x 145 mm lub 50 mm x 150 mm). (Ważne: elementy podłoża ProFi nie są nośne i nie mogą być używane jako elementy nośne na konstrukcję dolną!).

 

W obu przypadkach zalecana maksymalna odległość między elementami podłoża a listwami drewnianym, mierząc od ich środka do środka, wynosi 400 mm. Ważnym jest, ażeby wszystkie elementy podłoża ProFi lub wszystkie drewniane listwy leżały na tej samej wysokości.

2. Położenie pierwszej deski tarasowej

Schritt 2 der Terrassengestaltung mit WPC: Verlegen der ersten Terrassendiele

Pierwsza deska tarasowa mocowana jest śrubami przez dolny wpust na zewnętrznej krawędzi deski do elementów podłoża ProFi lub do drewnianej konstrukcji dolnej. Deska może zostać zastosowana z obu stron.

 

Zwrócić uwagę, ażeby deska tarasowa przylegała prosto. Zamocować ją śrubami pod kątem 45 stopni. Ażeby umożliwić rozszerzalność cieplną, polecamy nawiercenie owalnych otworów, które są trochę większe niż średnica śrubokrętu (następnie wzdłuż strony podłużnej desek).

3. Położenie dalszych desek

Schritt 3 der Terrassengestaltung mit WPC: Verlegen der weiteren Dielen

Kolejne deski tarasowe mocowane są elementami mocującymi ProFi (klipsy T) oraz śrubami (4 mm x 40 mm A4) do konstrukcji dolnej. Rozmieścić elementy mocujące na całej długości pierwszej deski.

 

Zastosować na wkrętarce pasującą do śruby nasadkę wzdłużną o średnicy 6 mm. Wybrać taki moment obrotowy wkrętarki, ażeby elementy mocujące mocno siedziały, ale nie następowało ich przekręcanie.

 

Następną deskę położyć pod klipsem T elementu mocującego i lekko ostukać gumowym młotkiem, aż będzie prawidłowo leżała. Z dalszymi deskami postępować w ten sam sposób.

4. Położenie desek na styk

Schritt 4 der Terrassengestaltung mit WPC: Verlegen der Dielen Stoß an Stoß

Jeżeli budujecie Państwo taras, w którym deski mają być położone na styk, to oba końce muszą przylegać do siebie i być zamocowane na konstrukcji dolnej z elementów podłoża lub na drewnianych listwach. W tym celu należy zastosować dwa elementy mocujące, ażeby wykonać wystarczająco szeroką szczelinę dylatacyjną.

5. Położenie ostatniej deski tarasowej

Schritt 5 der Terrassengestaltung mit WPC: Verlegung der letzten Terrassendiele

Strona wewnętrzna ostatniej deski jest mocowana tak jak poprzednie deski z elementami mocującymi. Strona zewnętrzna, tak jak pierwsza deska, przykręcana jest śrubami do elementów podłoża (patrz powyżej, krok 2: “Położenie pierwszej deski tarasowej“).

  • Schritt 6 der Terrassengestaltung mit WPC: Anbringen der Abdeckung (bei auf UPM ProFi Bodenelementen verlegten Terrassen)
  • Schritt 6 der Terrassengestaltung mit WPC: Anbringen der Abdeckung (bei auf UPM ProFi Bodenelementen verlegten Terrassen)

6. Umieszczenie osłony (przy tarasach położonych na elementach podłoża UPM ProFi)

Po położeniu desek tarasowych należy dla uzyskania perfekcyjnego wyglądu zamocować osłony zewnętrznych obrzeży tarasu. Krawędź górna osłony powinna się łączyć z krawędzią górną deski tarasowej.

 

Nie zapomnieć, ażeby pomiędzy końcem deski tarasowej a końcem osłony, jak również na końcach osłony, pozostawić szczelinę dylatacyjną. Po bokach tarasu, z których widoczne są końce desek tarasowych, należy w elemencie podłoża zamocować śruby (4 mm x 40 mm A4) dla osłony (w linii prostej 40 mm poniżej krawędzi górnej osłony).

 

Po bokach tarasu, z których widoczne są końce desek tarasowych, należy po bokach desek tarasowych zamocować śruby (4 mm x 40 mm A4) dla osłony (w linii prostej, 14 mm poniżej krawędzi górnej osłony w odległości 40 mm). W celu uzyskania profesjonalnego wykonania polecamy ścięcie pod skosem końców osłony i zastosowanie wkrętów z łbem stożkowym płaskim.

7. Mocowanie osłony (przy położeniu UPM ProFi na drewnianej konstrukcji dolnej)

Schritt 7 der Terrassengestaltung mit WPC: Befestigen der Abdeckung (bei Verlegung von UPM ProFi auf Holzunterkonstruktion)

Przy położeniu desek tarasowych na drewnianych listwach (45 x 145 mm lub 50 x 150 mm) można obłożyć taras z boku osłoną i dodatkową deską tarasową.

 

Przykręcić dodatkową deskę tarasową z boku do drewnianej listwy, tak ażeby krawędź górna tarasu zamykała się z konstrukcją dolną. Następnie należy położyć ostatnią deskę podłoża tarasu, ażeby przykrywała nie tylko drewnianą listwę, ale również z boku umieszczoną deskę.

 

Przykrócić śruby pod kątem 45 stopni przez dolny wpust na krawędzi zewnętrznej desek i w ten sposób zamocować deskę osłaniająca do drewnianej listwy. Ażeby umożliwić rozszerzalność cieplną zalecamy nawiercenie owalnych otworów, które są trochę większe niż średnica wkrętaka (następnie wzdłuż strony podłużnej desek). Następnie mocowana jest osłona, jak opisano w kroku 6 (”Mocowanie osłony przy tarasach montowanych na elementach podłoża UPM ProFi “).